LIBERTATEA TE AJUTĂ: Acționarii de la Oil Terminal își pot ridica dividendele

Depozitarul Central a început să distribuie dividendele pentru acționarii de la Oil Terminal. Valoarea dividendului brut pe acțiune este de 0,02442462 lei.
Este vorba de dividendele aferente anului financiar 2016. Acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului, la data de 15.05.2017. Acționarii care sunt clienți ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central își pot încasa dividendele prin intermediul acestuia. Pentru cei care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plățile se fac fie prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acţionari, fie în numerar, la ghişeele Băncii Transilvania, din întreaga ţară.
Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare decontare și registru.
Loading...