LIBERTATEA TE AJUTĂ: Dividende pentru acționarii de la OMV Petrom

Depozitarul Central a început să distribuie dividendele pentru acționarii de la OMV Petrom. Valoarea dividendului brut pe actiune este de 0,015 lei.
Este vorba de dividendele cuvenite penatru anul financiar 2016. Perioada în care pot fi ridicați banii este cuprinsă între 12.06.2017 – 12.06.2020. Acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului, la data de 23.05.2017.
Deținătorii de acțiuni care sunt clienti ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central îsi pot încasa dividendele prin intermediul acestuia. Pentru cei care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face, fie prin transfer bancar, fie în numerar, la ghişeele bancare ale BRD-GSG S.A. din întreaga ţară.
Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare decontare și registru.
Loading...